Τι είναι Crash - Κατάρρευση
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Crash - Κατάρρευση

Ο όρος Crash (κατάρρευση) αναφέρεται στον ξαφνικό και απροσδόκητο τερματισμό της εκτέλεσης ενός προγράμματος που προκαλείται από κάποιο λάθος του λογισμικού που εκτελείται ή/και του υλικού του υπολογιστή. Αν η εφαρμογή αυτή είναι βασική εφαρμογή του λειτουργικού συστήματος μια κατάρρευση μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή/και τον τερματισμό του υπολογιστή.

Ο χρήστης θα πρέπει να επανεκκινήσει την εφαρμογή ή/και τον υπολογιστή του για να συνεχίσει να εργάζεται, χωρίς όμως αυτό να συνεπάγεται την σωστή λειτουργία τους αν το πρόβλημα που προκάλεσε την κατάρρευση είναι κάτι σοβαρό, όπως για παράδειγμα κάποιου προβληματικού οδηγού συσκευής (driver).

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης