Τι είναι Hub
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Hub

Το Hub είναι μια συσκευή ενός δικτύου που συνδέει δύο ή περισσότερες συσκευές έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Ένα hub χρησιμοποιείται για να συνδέσει κομμάτια ενός τοπικού δικτύου και περιέχει πολλαπλές εισόδους/εξόδους (ports). Όταν ένα πακέτο φθάνει σε ένα port τότε αυτό αντιγράφεται στα άλλα port έτσι ώστε να παραδοθεί σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές.

Υπάρχουν τρία είδη Hub συσκευών όπως αυτά παρουσιάζονται παρακάτω:

  • Passive Hub: αυτό το είδος hub αντιγράφει ένα πακέτο δεδομένων σε όλες τις άλλες συνδέσεις του (ports).
  • Intelligent Hub: αυτό το είδος hub περιέχει επιπλέον χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στον διαχειριστή του δικτύου να παρακολουθεί την κίνηση που περνά από αυτό και να την ρυθμίσει ανάλογα για κάθε σύνδεση (port).
  • Switching Hub: αυτό το είδος hub διαβάζει την διεύθυνση προορισμού και παραδίδει το πακέτο μόνο σε εκείνη την σύνδεση (port) και όχι σε όλες τις διαθέσιμες συνδέσεις του.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης