Τι είναι Checkbox
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Checkbox

Το Checkbox ☑ σε ένα περιβάλλον χρήστη, είναι ένα τετράγωνο πεδίο ελέγχου που χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει γραφικά την επιλογή ή όχι ενός χαρακτηριστικού δύο καταστάσεων μέσα σε μια εφαρμογή. Παράδειγμα τέτοιων επιλογών μπορεί να είναι η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, το ναι/όχι ή η αποδοχή/μη αποδοχή των όρων χρήσης.

Ο χρήστης επιλέγει το πεδίο αυτό κάνοντας κλικ με το ποντίκι του και τοποθετώντας ένα σύμβολο [✔] μέσα στο πεδίο ελέγχου ώστε να επιλέξει το χαρακτηριστικό που του αντιστοιχεί.

Αν ο χρήστης αποεπιλέξει το πεδίο ελέγχου τότε αυτό μένει κενό για να δείξει πως το χαρακτηριστικό αυτό είναι πλέον απενεργοποιημένο.

Αν σε μια εφαρμογή τα check boxes είναι ομαδοποιημένα κάτω από κάποια ερώτηση/ρύθμιση τότε μπορούν να επιλεγούν πολλά μαζί ως απάντηση, σε αντίθεση με τα radio buttons όπου μπορεί να επιλεγεί μόνο ένα ως απάντηση σε μια ομάδα κουμπιών.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης