Τι είναι ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line

Το ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) είναι μια τεχνολογία ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής (DSL) που επιτρέπει την ταχύτερη μετάδοση δεδομένων μέσω τηλεφωνικών γραμμών χαλκού.

Σε μια γραμμή σύνδεσης ADSL το εύρος ζώνης και ο ρυθμός bit είναι ασύμμετρες (asymmetric), αυτό στην πράξη σημαίνει μεγαλύτερη ταχύτητα λήψης δεδομένων (downstream) απ' ό,τι ταχύτητα ανεβάσματος δεδομένων (upstream). Οι πάροχοι συνήθως προωθούν την υπηρεσία ADSL στους καταναλωτές για πρόσβαση και λήψη περιεχομένου από το Διαδίκτυο (Internet).

Σήμερα η τεχνολογία ADSL έχει φτάσει στην έκδοση ADSL2+M και μπορεί να προσφέρει ταχύτητες έως 24Mbit/s για λήψη (downstream) και 3.3Mbit/s για ανέβασμα (upstream) αρχείων.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης