Τι είναι CSS - Cascading Style Sheet
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι CSS - Cascading Style Sheet

Ο όρος CSS (Cascading Style Sheet) είναι ένα πρότυπο αρχείου το οποίο προσθέτει εξωτερικά την μορφοποίηση σε ένα έγγραφο του διαδικτύου, για παράδειγμα μια σελίδα HTML.

Χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι ότι επιτρέπει στους υπεύθυνους ανάπτυξης ιστοσελίδων να ορίσουν την εμφάνιση όλων των παρόμοιων στοιχείων σε πολλές σελίδες εύκολα και γρήγορα χρησιμοποιώντας μόνο ένα αρχείο μορφοποίησης CSS. Με αυτόν τον τρόπο ο κώδικας μορφοποίησης είναι μαζεμένος σε ένα μόνο αρχείο CSS και χωρισμένος από το περιεχόμενο των ιστοσελίδων HTML. Έτσι κάνοντας μια αλλαγή στο αρχείο CSS αυτή η αλλαγή εμφανίζεται άμεσα σε όλες τις σελίδες που χρησιμοποιούν αυτό το αρχείο CSS χωρίς να χρειάζεται να γίνει η αλλαγή σε κάθε σελίδα ξεχωριστά.

Ένα τέτοιο αρχείο μπορεί να περιέχει κανόνες που ορίζουν το μέγεθος και τον τύπο των τίτλων (header) μιας ιστοσελίδας, το φόντο της, την διάταξη της και πολλών άλλων στοιχείων μέσα σε αυτή. Το πρόγραμμα περιήγησης (browser) του χρήστη κάνει λήψη ενός αρχείου μορφοποίησης CSS και βάσει αυτού ορίζει τον τρόπο εμφάνισης των σελίδων μιας ιστοσελίδας.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης