Τι είναι DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

Τι είναι DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol;

Το DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο που λειτουργεί σε ένα δίκτυο, είτε τοπικό δίκτυο σπιτιού ή εταιρίας είτε στο διαδίκτυο (internet), το οποίο αποδίδει αυτόματα διευθύνσεις IP σε όλους τους συνδεδεμένους κόμβους/συσκευές (ή όσους συνδέονται) στο δίκτυο αυτό, όπως υπολογιστές, τηλέφωνα ή/και router.

Όταν μια συσκευή συνδεθεί σε ένα δίκτυο εκπέμπει ένα αίτημα DHCP για να της ανατεθεί μια διεύθυνση IP μέσω του πρωτοκόλλου DHCP. Η διαδικασία απόδοσης διευθύνσεων γίνεται με τρεις τρόπους:

  • Δυναμικά: Η απόδοση των διευθύνσεων IP σε ένα δίκτυο γίνεται με χρήση ενός προκαθορισμένου εύρους διευθύνσεων. Ο διακομιστής DHCP μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ξανά δίνει τις διευθύνσεις που έχει αποδώσει παλαιότερα και δεν έχουν ανανεωθεί, σε άλλες συσκευές του δικτύου.
  • Αυτόματα: Η διαδικασία απόδοσης σε νέες συσκευές του δικτύου είναι η ίδια με τη Δυναμική απόδοση διευθύνσεων. Για τις συσκευές όμως που έχουν ξανά συνδεθεί στο δίκτυο ο διακομιστής DHCP κρατάει έναν πίνακα τον διευθύνσεων που τους έχει αποδώσει παλαιότερα και τους ξανά δίνει την ίδια διεύθυνση στην περίπτωση που θα εκπέμψουν ένα αίτημα DHCP.
  • Στατικά (χειροκίνητα): Σε αυτή την περίπτωση απόδοσης διευθύνσεων ο διαχειριστής του δικτύου εισάγει χειροκίνητα μια διεύθυνση IP αντιστοιχισμένη με την MAC διεύθυνση της συσκευής, η οποία δεν αλλάζει κάθε φορά που η συσκευή θα συνδεθεί στο δίκτυο. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται Static IP Addressing.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης