Τι είναι Finger
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Finger

Ο όρος Finger είναι το όνομα μιας εντολής του Unix λογισμικού που επιτρέπει σε κάποιον να δει τις πληροφορίες των χρηστών ενός συστήματος. Χρησιμοποιείται συνήθως για την εμφάνιση των πληροφοριών χρηστών που είναι συνδεδεμένοι σε ένα απομακρυσμένο μηχάνημα.

Η εντολή εκτελείται με την παρακάτω μορφή και την προσθήκη παραμέτρων:

finger [-slpm] [χρήστης] [χρήστης@διακομιστής]

  • Η εκτέλεση της εντολής Finger με παράμετρο -s μπορεί να ενημερώσει για το όνομα χρήστη, το πραγματικό όνομα του, το όνομα χρήστη στο τερματικό, αν έχει δυνατότητα εγγραφής δεδομένων στο σύστημα, τον χρόνο αδράνειας και σύνδεσης του και την τοποθεσία και τον αριθμό τηλεφώνου του γραφείου του.
  • Η εκτέλεση της εντολής Finger με παράμετρο -l μπορεί ακόμη να εμφανίσει εκτός από τα παραπάνω και τον αρχικό κατάλογο του χρήστη, τον αριθμό τηλεφώνου του σπιτιού του, το shell σύνδεσης του, την κατάσταση του email του (έχει/δεν έχει email, τελευταία ανάγνωση τους) και το περιεχόμενο των αρχείων .plan, .project, .pgkey και .forward που βρίσκονται μέσα στον αρχικό του κατάλογο.
  • Η εκτέλεση της εντολής Finger με παράμετρο -p (-lp) αποτρέπει την εμφάνιση των περιεχομένων των αρχείων .plan, .project, .pgkey και .forward που βρίσκονται μέσα στον αρχικό του κατάλογο.
  • Η εκτέλεση της εντολής Finger με παράμετρο -m αποτρέπει την αντιστοίχιση σε ονόματα χρήστη.

Αν δεν δοθεί παράμετρος για ένα όνομα χρήστη τότε η εντολή εμφανίζει τις πληροφορίες όλων των συνδεδεμένων χρηστών. Από τις παραπάνω πληροφορίες εμφανίζονται αυτές που είναι διαθέσιμες για τον κάθε χρήστη, διαφορετικά παραλείπονται αυτές που δεν είναι γνωστές.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης