Τι είναι ISDN - Intergrated Services Digital Network
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι ISDN - Intergrated Services Digital Network

Το ISDN (Intergrated Services Digital Network) αποτελείται από ένα σύνολο προτύπων που επιτρέπουν την μετάδοση δεδομένων ψηφιακά μέσω του δημοσίου δικτύου χάλκινων τηλεφωνικών γραμμών. Τέτοια δεδομένα μπορεί να είναι δεδομένα διαδικτύου, ήχου, βίντεο και άλλα.

Το κύριο χαρακτηριστικό του ISDN είναι πως συνδυάζει την μεταφορά φωνής και δεδομένων πάνω από τις ίδιες γραμμές σύνδεσης. Το ISDN προσφέρει καλύτερη ποιότητα μετάδοσης φωνής από ότι μια αναλογική τηλεφωνική σύνδεση. Η μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων μιας ISDN γραμμής είναι 128 Kbps ενώ πλέον χρησιμοποιείται σπάνια και έχει αντικατασταθεί από τις γραμμές DSL και κυρίως το ADSL.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης