Τι είναι Proxy Server
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Proxy Server

Τι είναι Proxy Server;

Ο όρος Proxy Server αναφέρεται σε έναν κεντρικό υπολογιστή ή εφαρμογή ο οποίος ενεργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ του χρήστη και ενός διακομιστή στο Διαδίκτυο. Ο proxy server λαμβάνει τα αιτήματα πρόσβασης σε κάποια ιστοσελίδα από έναν χρήστη, προσκομίζει την σελίδα από τον διακομιστή στο Διαδίκτυο, και έπειτα την παραδίδει στον υπολογιστή του χρήστη που ζήτησε πρόσβαση.

Ένας proxy server μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παράκαμψη ορισμένων κανόνων πρόσβασης σε απαγορευμένες ιστοσελίδες από ένα δίκτυο όπως αυτό ενός σχολείου ή μιας εταιρίας. Πολλές φορές ένας proxy server βοηθάει και στην παράκαμψη γεωγραφικών περιορισμών στην πρόσβαση μιας ιστοσελίδας από άλλα μέρη του κόσμου.

Ένας proxy server παρέχει ανωνυμότητα στον χρήστη καθώς οι διακομιστές που επισκέπτεται βλέπουν ως πελάτη (client) τον proxy server και όχι τον υπολογιστή του χρήστη.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης