Τι είναι RDF - Resource Definition Framework
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι RDF - Resource Definition Framework

Το RDF (Resource Definition Framework) είναι ένα σύνολο κανόνων για τη δημιουργία περιγραφής των πληροφοριών (μεταδεδομένα - metadata) στο Διαδίκτυο. Το RDF είναι μια εφαρμογή της τεχνολογίας XML και έχει αναπτυχθεί από το World Wide Web Consortium (W3C). Είναι σχεδιασμένο να το καταλαβαίνουν εύκολα οι υπολογιστές και όχι για να προβάλλεται σε ανθρώπους.

Τα μεταδεδομένα που περιλαμβάνει προσδιορίζουν και περιγράφουν τι είδους πληροφορίες υπάρχουν σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα κώδικα RDF:

<?xml version="1.0"?>

<RDF>
 <Description about="example.com/testing">
  <author>Παπαδόπουλος</author>
  <homepage>example.com</homepage>
 </Description>
</RDF>

Ο συνδυασμός των παραπάνω πληροφοριών δημιουργούν από μια Δήλωση.

  • Δήλωση 1: "Ο συγγραφέας (author) του example.com/testing είναι ο Παπαδόπουλος".
  • Δήλωση 2: "Η αρχική σελίδα (homepage) του example.com/testing είναι η example.com".
 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης