Τι είναι RSS - Rich Site Summary
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι RSS - Rich Site Summary

Το RSS (Rich Site Summary ή Really Simple Syndication) είναι ένα ευρύτερα χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο για την συγκρότηση και την διανομή περιεχομένου. Αρχικά αναπτύχθηκε για να διευκολύνει την συλλογή άρθρων ειδήσεων ενώ επίσης χρησιμοποιείται για να διαμοιράσει περιεχόμενο από blogs όπως και ήχο/βίντεο.

Μια τέτοια πηγή πληροφοριών ονομάζεται RSS feed την οποία μπορεί ένας χρήστης να εισάγει σε έναν αναγνώστη RSS reader για να διαβάζει τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν. Η παρακολούθηση ενός RSS μειώνει την ανάγκη επίσκεψης μιας ιστοσελίδας από τον χρήστη καθώς νέες δημοσιεύσεις έρχονται αυτόματα σε εκείνον.

Για την μορφοποίηση των πηγών RSS χρησιμοποιείται το πρότυπο της XML γλώσσας σήμανσης. Έτσι είναι σίγουρη η συμβατότητα με πολλά και διαφορετικά προγράμματα ή συστήματα.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης