Τι είναι URI - Uniform Resource Identifier
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι URI - Uniform Resource Identifier

Ένα URI (Uniform Resource Identifier) είναι μια συμβολοσειρά χαρακτήρων που προσδιορίζει μια τοποθεσία ή ένα πόρο και επιτρέπει την αλληλεπίδραση με αυτά σε ένα δίκτυο, τοπικά ή στο Διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας ειδικά πρωτόκολλα όπως το HTTP ή το FTP.

Ο πιο δημοφιλής τύπος URI είναι οι διευθύνσεις URL.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης