Τι είναι XHTML - EXtensible HyperText Markup Language
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι XHTML - EXtensible HyperText Markup Language

Η XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) είναι μια γλώσσα προγραμματισμού η οποία είναι ακριβώς ίδια με την HTML αλλά είναι περισσότερο αυστηρή στην σύνταξη της και δεν επιτρέπει λάθη στον κώδικα. Η XHTML καθιστά πολύ ευκολότερη την δημιουργία κώδικα που μπορεί να διαβαστεί, να επεξεργαστεί και να ελεγχθεί για λάθη γρηγορότερα.

Θεωρείται μια εφαρμογή της XML και υποστηρίζεται από όλα τα γνωστά προγράμματα περιήγησης (browsers). Μια σελίδα ορισμένη σε HTML μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και αν περιέχει κάποια λάθη στην σύνταξη του κώδικα. Αντιθέτως μια σελίδα ορισμένη ως XHTML δεν θα εμφανιστεί σωστά και θα παράγει μήνυμα λάθους αν δεν είναι σωστά δομημένος ο κώδικας της.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης