Τι είναι ACK
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι ACK

Το ACK είναι ένας ειδικός τύπος μηνύματος που στέλνεται μεταξύ των υπολογιστών σε ένα δίκτυο για να ενημερώσει τον αποστολέα πως τα δεδομένα έφτασαν σωστά στον προορισμό τους και ότι μπορεί να σταλεί το επόμενο πακέτο δεδομένων.

Εάν τα δεδομένα δεν ληφθούν σωστά, τότε ένα αρνητικό μήνυμα NAK αποστέλλεται έτσι ώστε ο αποστολέας υπολογιστής να γνωρίζει πως πρέπει να δοκιμάσει να στείλει ξανά τα δεδομένα.

Ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιεί μηνύματα ACK-ΝΑΚ είναι το TCP. Τα μηνύματα ACK και NAK είναι σειρές από bits της μορφής ACK (0000110) και NAK (0010101).

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης