Τι είναι ALGOL - ALGOrithmic Language
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι ALGOL - ALGOrithmic Language

Η ALGOL (ALGOrithmic Language) είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1950 για επιστημονικές εφαρμογές. Ήταν μια γλώσσα γενικής χρήσης και καταλληλότερη για μαθηματική χρήση αλγεβρικού τύπου.

Αν και πλέον δεν χρησιμοποιείται, έχει επηρεάσει πολύ τις νεότερες γλώσσες προγραμματισμού, όπως την C και την PASCAL και ήταν η πρώτη γλώσσα που εισήγαγε την έννοια του μπλοκ κώδικα και της αρχής/τέλους για τον διαχωρισμό του.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης