Τι είναι Algorithm
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Algorithm

Τι είναι Algorithm;
Ως Algorithm ή αλλιώς Αλγόριθμος χαρακτηρίζεται ένα σύνολο βημάτων και οδηγιών που δίνονται σε έναν υπολογιστή για να ολοκληρωθεί ένας στόχος.

Ο αλγόριθμος είναι ο όρος που χρησιμοποιείται από τους προγραμματιστές υπολογιστών όταν αναφέρονται σε εντολές ενός προγράμματος γραμμένες σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την λύση ενός προβλήματος

Τα βήματα δημιουργίας αλγόριθμου περιλαμβάνουν:

  • Διατύπωση και κατανόηση του προβλήματος
  • Λύση του προβλήματος
  • Εύρεση και διατύπωση του αλγόριθμου
  • Έλεγχος του αλγορίθμου και της λύσης που προσφέρει

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης