Τι είναι ALU - Arithmetic Logic Unit
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι ALU - Arithmetic Logic Unit

ALU είναι η αριθμητική και λογική μονάδα, μέρος της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (ΚΜΕ) που εκτελεί τις βασικές αριθμητικές και λογικές διαδικασίες στα δεδομένα.

Ως είσοδος στην αριθμητική και λογική μονάδα είναι τα στοιχεία που πρέπει να επεξεργαστούν ώστε να γίνουν διάφορες πράξεις/λειτουργίες πάνω σε αυτά τα οποία ονομάζονται και τελεστές, μαζί εισάγεται και ένας κωδικός που υποδεικνύει την πράξη/λειτουργία που πρέπει να εκτελεστεί. Ως έξοδος της αριθμητικής και λογικής μονάδας είναι το αποτέλεσμα της πράξεις/λειτουργίας που εκτελέστηκε.

Σε πολλά σχέδια, η αριθμητική και λογική μονάδα επίσης ανταλλάσσει συμπληρωματικές πληροφορίες με έναν καταχωρητή κατάστασης, ο οποίος σχετίζεται με το αποτέλεσμα της πράξης που εκτελέστηκε ή προηγούμενων πράξεων.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης