Τι είναι Asynchronous Communication - Ασύγχρονη επικοινωνία
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Asynchronous Communication - Ασύγχρονη επικοινωνία

Ο όρος Ασύγχρονη επικοινωνία αναφέρεται στην ανταλλαγή μηνυμάτων και δεδομένων, όπως μεταξύ των συσκευών σε έναν υπολογιστή, σύμφωνα με το αν το επιτρέπει το πρόγραμμα της συσκευής και όχι σύμφωνα με κάποιο ρολόι όπως γίνεται σε μια συγχρονισμένη επικοινωνία. Συνήθως χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις επικοινωνίες στις οποίες τα δεδομένα μπορούν να μεταδοθούν κατά διαστήματα και όχι ως μια σταθερή ροή.

Οι περισσότερες επικοινωνίες μεταξύ συσκευών του υπολογιστή (π.χ. μεταξύ του επεξεργαστή και του δίσκου) ή με εξωτερικές συσκευές (π.χ. μόντεμ ή εκτυπωτές) είναι ασύγχρονες. Ασύγχρονη επικοινωνία θεωρείται επίσης και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όπως και η ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου μέσω κινητών τηλεφώνων. Αντιθέτως το τηλέφωνο θεωρείτε μία σύγχρονη μέθοδος επικοινωνίας.

Στην ασύγχρονη επικοινωνία είναι απαραίτητο ο δέκτης να μπορεί να διακρίνει μεταξύ έγκυρων δεδομένων και του θορύβου (τυχαία σήματα). Στις επικοινωνίες υπολογιστών αυτό συνήθως επιτυγχάνεται με την χρήση ειδικών bits στην αρχή και στο τέλος κάθε μηνύματος.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης