Τι είναι Batch File - Αρχείο δέσμης
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Batch File - Αρχείο δέσμης

Ο όρος Batch file (αρχείο δέσμης) χαρακτηρίζει ένα αρχείο του υπολογιστή το οποίο περιέχει μια λίστα - ομάδα εντολών που θα εκτελεστούν με την σειρά από την γραμμή εντολών χωρίς διακοπή. Οι εντολές αυτές αποθηκεύονται σε ένα αρχείο απλού κειμένου με κατάληξη bat.

Ένα αρχείο δέσμης μπορεί να περιέχει οποιαδήποτε εντολή δέχεται ο διερμηνέας της γραμμής εντολών και επίσης μπορεί να χρησιμοποιεί δομές διακλάδωσης (goto), συνθήκης (if) και επανάληψης (for). Ένα αρχείο δέσμης μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ένα είδος αρχείου script.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης