Τι είναι Baud
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Baud

Ο όρος Baud αντιπροσωπεύει μια μονάδα ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων που είναι ίση με τον αριθμό των φορών που ένα σήμα αλλάζει κατάσταση ανά δευτερόλεπτο. Για σήματα με μόνο δύο πιθανές καταστάσεις (όπως το bit), ένα baud είναι ισοδύναμο με ένα bit ανά δευτερόλεπτο.

Για παράδειγμα αν έχουμε το σήμα "00011010" και το σήμα μεταφέρεται ως εξής +12v για το 00 , +6v για το 01 , -6v για το 10 , -12v για το 11 τότε το baud για την μετάδοση αυτού του σήματος θα είναι 3 baud γιατί το σήμα θα πρέπει να αλλάξει 3 φορές για να μεταδοθεί ως +12v για το 00 , +6v για το 01 και -6v για το 10 που εμφανίζεται δύο φορές στο τέλος.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης