Τι είναι Boot Disk
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Boot Disk

Ο όρος Boot disk χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει ένα αφαιρούμενο μέσο (δισκέτα, μνήμη USB ή CD) που περιέχει τα απαραίτητα αρχεία για να "φορτώσει" το λειτουργικό σύστημα ενός υπολογιστή που δεν έχει πρόσβαση στον σκληρό δίσκο του.

Τα Boot disks μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάκτηση ενός συστήματος και των δεδομένων του σε περίπτωση κάποιας βλάβης, για παράδειγμα από έναν ιό. Επίσης αν δεν είναι γνωστό ποια από τα υπάρχοντα αρχεία του σκληρού δίσκου ενός υπολογιστή έχουν επηρεαστεί ή αλλοιωθεί από μια κατάρρευση συστήματος, ένα Boot disk μπορεί να επαναφέρει τα απαραίτητα αρχεία για να τεθεί ξανά σε λειτουργία ο υπολογιστής. Για να γίνει χρήση ενός Boot disk η λειτουργία αυτή θα πρέπει να υποστηρίζεται από το BIOS του υπολογιστή.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης