Τι είναι Character Set
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Character Set

Ένα Character set είναι ένα πλήρες σύνολο συμβόλων και χαρακτήρων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα πρόγραμμα ή μπορεί να αναγνωριστεί από το λειτουργικό σύστημα ενός υπολογιστή.

Αυτό το σύνολο χαρακτήρων μπορεί να περιλαμβάνει γράμματα, αριθμούς, διαστήματα, σημεία στίξης και ειδικά σύμβολα. Κάθε χαρακτήρας του συνόλου αυτού αναπαρίσταται με έναν αριθμό.

Για παράδειγμα δύο γνωστά σύνολα χαρακτήρων είναι το ASCII και το Unicode.

Στο σύνολο ASCII περιλαμβάνονται όλοι οι αγγλικοί χαρακτήρες μαζί με ειδικούς χαρακτήρες ελέγχου όπως το κενό ή την αλλαγή γραμμής τα οποία αναπαρίστανται με αριθμούς από το 0 έως το 127.

Το σύνολο χαρακτήρων Unicode περιλαμβάνει χαρακτήρες και ειδικά σύμβολα από όλες τις γλώσσες του κόσμου που είναι σε χρήση σήμερα. Τα τελευταία χρόνια επίσης περιλαμβάνει εδικά σύμβολα για εικονίδια (emoji).

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης