Τι είναι Data Dictionary
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Data Dictionary

Ένα αρχείο Data Dictionary είναι αυτό το οποίο κρατά τις πληροφορίες που περιγράφουν το περιεχόμενο, την μορφή και την δομή μια βάσης δεδομένων όπως και την σχέση που έχουν μεταξύ τους τα δεδομένα της, την προέλευσή τους και την χρήση τους.

Ένα τέτοιο αρχείο χρησιμοποιείται επίσης από το λογισμικό βάσεων δεδομένων για τον έλεγχο της πρόσβασης των χρηστών όπως και τον χειρισμό των δεδομένων της βάσης.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης