Τι είναι Debugging
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Debugging

Ο όρος Debugging ή αλλιώς αποσφαλμάτωση αναφέρεται στην διαδικασία εύρεσης και απομάκρυνσης λογικών, συντακτικών ή/και σχεδιαστικών λαθών (ή αλλιώς bugs) στον κώδικα ενός προγράμματος ή κατά την εκτέλεση αυτού.

Η διαδικασία της αποσφαλμάτωσης μπορεί να είναι δυσκολότερη όταν διάφορα κομμάτια κώδικα είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους, καθώς αλλαγές ή διορθώσεις στο ένα κομμάτι μπορούν να είναι η αιτία εμφάνισης σφαλμάτων σε ένα άλλο.

Ο όρος της αποσφαλμάτωσης χρησιμοποιείται επίσης και για την διαδικασία εύρεσης λαθών λειτουργίας μιας συσκευής, εξαρτήματος ή κυκλώματος σε ένα υπολογιστικό σύστημα.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης