Τι είναι Demo
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Demo

Ο όρος Demo χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις εμπορικές εφαρμογές λογισμικού που διανέμονται δωρεάν σε χρήστες επιτρέποντας τους να τις δοκιμάσουν πριν την αγορά της πλήρης έκδοσης τους.

Ένα μοντέλο δοκιμαστικής έκδοσης είναι να εμποδίζει την χρήση μερικών χαρακτηριστικών της εφαρμογής όπως για παράδειγμα την αποθήκευση αρχείων ή την εκτύπωση τους επιτρέποντας να εκτελούνται μόνο οι βασικές λειτουργίες της.

Ένα άλλο είδος δοκιμαστικής έκδοσης είναι να δίνεται η πλήρη έκδοση της εφαρμογής στους χρήστες αλλά μόνο για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα το οποίο είναι συνήθως για 30 μέρες.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης