Τι είναι Downtime
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Downtime

Ο όρος Downtime χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένας υπολογιστής (συνήθως διακομιστής - server) δεν είναι διαθέσιμος ή δεν λειτουργεί λόγω κάποιου προβλήματος στο υλικό, στο λογισμικό ή στην σύνδεση του με το δίκτυο/διαδίκτυο.

Η αποτυχία εκτέλεσης της λειτουργίας του μπορεί να οφείλεται σε δύο τύπους συμβάντων.

  • Λόγω ενός απρόβλεπτου γεγονότος, όπως μιας βλάβης στην καλωδίωση του δικτύου.
  • Λόγω ενός σχεδιασμένου γεγονότος, όπως μιας αναβάθμισης του λειτουργικού συστήματος.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης