Τι είναι End User
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι End User

Ο όρος End user σημαίνει τελικός χρήστης και αναφέρεται στον χρήστη ενός προγράμματος ή μιας εφαρμογής υπολογιστών.

Είναι ο χρήστης που στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί την εφαρμογή προς όφελος του και εκτελεί τις λειτουργίες που αυτή προσφέρει, όπως την επεξεργασία κειμένου ή την χρήση ενός παιχνιδιού, και δεν αντιπροσωπεύει τον προγραμματιστή της εφαρμογής.

Ένα χαρακτηριστικό των τελικών χρηστών είναι πως συνήθως δεν διαθέτουν την τεχνική κατανόηση ή τις ικανότητες ενός σχεδιαστή εφαρμογών, γεγονός που οι σχεδιαστές εύκολα ξεχνούν ή παραβλέπουν, και είναι κάτι που οδηγεί σε λειτουργίες εφαρμογών με τις οποίες οι πελάτες είναι δυσαρεστημένοι.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης