Τι είναι Error Detection
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Error Detection

Η τεχνική Error detection επιτρέπει σε ένα πρόγραμμα να ανιχνεύσει και να διορθώσει τα λάθος δεδομένα/στοιχεία/πακέτα που λαμβάνει αν αυτά αποστέλλονται μέσω μιας μη αξιόπιστης σύνδεσης.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ελέγχου λαθών οι οποίοι παρουσιάζονται παρακάτω:

  • Επανάληψη κώδικα (repetition codes): Με αυτή την μέθοδο ένα πακέτο δεδομένων αποστέλλεται επαναληπτικά για ένα συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων. Για παράδειγμα το 011 θα σταλεί 3 φορές ως 011 011 011 . Αν κάποιο πακέτο είναι αλλαγμένο τότε έχει συμβεί κάποιο λάθος.
  • Πρόσθετο Bit (parity bit): Σε αυτή την μέθοδο ένα πρόσθετο bit μπαίνει στο τέλος μιας σειράς bit για να προσδιορίσει αν το συνολικό πλήθος των 1 είναι άρτιο ή περιττό.
  • Checksum: Με αυτή την τεχνική εύρεσης λαθών προστίθενται στην σειρά των bits επιπλέον bits ώστε το άθροισμα τους να έχει σαν αποτέλεσμα μια συγκεκριμένη αριθμητική τιμή.
  • Μέθοδος κρυπτογραφημένου hash (cryptographic hash functions): Αυτές οι μέθοδοι παράγουν μια κρυπτογραφημένη συμβολοσειρά βασιζόμενη στο αρχικό πακέτο δεδομένων όταν ο παραλήπτης λάβει το πακέτο εκτελεί πάλι την ίδια μέθοδο παραγωγής αυτής της κρυπτογραφημένης συμβολοσειράς και την συγκρίνει με την συμβολοσειρά που έστειλε ο αποστολέας. Αν είναι ίδιες τα δεδομένα είναι σωστά αν όχι τότε κάτι έχει αλλάξει κατά την αποστολή.
  • Κώδικας για την διόρθωση των λαθών (error correcting code): Οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη μορφή κώδικα που χρησιμοποιείται για την διόρθωση των λαθών ενός πακέτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την ανίχνευση τους.

Οι τρόποι διόρθωσης των λαθών που θα ανιχνευθούν είναι:

  • Αυτόματη αίτηση επανάληψης (automatic repeat request): Με αυτή την μέθοδο ο αποστολέας και ο παραλήπτης ανταλλάσσουν επιπλέον μηνύματα με τα οποία ενημερώνουν ο ένας τον άλλο πως έχουν λάβει ή όχι το δεδομένα σωστά (με βάση κάποια μέθοδο ανίχνευσης όπως οι παραπάνω). Αν τα δεδομένα δεν είναι τα σωστά τότε ο αποστολέας επαναλαμβάνει την αποστολή του λανθασμένου πακέτου.
  • Κώδικας για την διόρθωση των λαθών (error correcting code): Πρόσθετος κώδικας που αποστέλλεται μαζί με κάθε πακέτο για να μπορεί να διορθώσει το λάθος μόνος του ο παραλήπτης χωρίς να χρειάζεται να ζητήσει ξανά την αποστολή του πακέτου. Τέτοιες μέθοδοι συνήθως χρησιμοποιούνται σε μονόδρομες συνδέσεις όπως για παράδειγμα στην μετάδοση ενός βίντεο μέσω διαδικτύου (streaming).

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης