Τι είναι FDDI - Fiber Distributed Data Interface
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι FDDI - Fiber Distributed Data Interface

Το FDDI (Fiber Distributed Data Interface) είναι ένα πρότυπο για την μεταφορά δεδομένων μέσα σε ένα τοπικό δίκτυο (LAN) το οποίο χρησιμοποιεί συνδέσεις οπτικών ινών. Οριστικοποιήθηκε από την Αμερικανική Εθνική Επιτροπή Προτύπων X3-T9 το 1987 και η τελευταία έκδοση του προτύπου έγινε διαθέσιμη το 1994.

Το πρότυπο FDDI χρησιμοποιεί την λογική δικτύου δακτυλίου με κουπόνια (ring token network) και μπορεί να φτάσει σε μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων έως τα 100 Mbit/s με μέγιστη απόσταση μετάδοσης τα 200 χιλιόμετρα. Πολύ συχνά ένα δίκτυο FDDI χρησιμοποιείται ως Backbone ενός δικτύου ευρείας περιοχής (WAN).

Παραλλαγές αυτού του προτύπου είναι το CDDI (Copper Distributed Data Interface) που χρησιμοποιεί καλώδια χαλκού και το TP-DDI (Twisted-Pair Distributed Data Interface) που χρησιμοποιεί καλώδια συνεστραμμένου ζεύγους.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης