Τι είναι File Extension
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι File Extension

Ο όρος File extension ή αλλιώς Επέκταση Αρχείου προσδιορίζει τους τρεις τελευταίους χαρακτήρες ενός ονόματος αρχείου, οι οποίοι δείχνουν τον τύπο των δεδομένων που αυτό περιέχει.

Αυτή την επέκταση χρησιμοποιεί και το λειτουργικό σύστημα για να συσχετίσει το κάθε αρχείο με την αντίστοιχη εφαρμογή η οποία μπορεί να το διαχειριστεί. Από τις πιο συνηθισμένες επεκτάσεις αρχείων είναι η .txt για αρχεία κειμένου, η .jpg για αρχεία εικόνων, η .exe για εκτελέσιμα αρχεία εφαρμογών και η .zip για συμπιεσμένα αρχεία.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης