Τι είναι Function
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Function

Μια Function ή αλλιώς συνάρτηση/μέθοδος είναι ένα μικρό κομμάτι κώδικα ενός προγράμματος που παρέχει την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας. Οι περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού υποστηρίζουν την δημιουργία συναρτήσεων κατά την εγγραφή κώδικα ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνουν δικές τους έτοιμες συναρτήσεις για συχνές λειτουργίες (συνήθως μαθηματικές αλλά όχι μόνο) προς χρήση από τους προγραμματιστές.

Μια συνάρτηση έχει ένα όνομα και προαιρετικά παραμέτρους. Μπορεί να λαμβάνει δεδομένα να τα επεξεργάζεται και να επιστρέφει κάποιο αποτέλεσμα, για παράδειγμα αναζήτηση ενός βιβλίου με κάποιο όνομα και επιστροφή μιας λίστας αυτών που βρέθηκαν, ενώ μπορεί να εκτελεί μια λειτουργία χωρίς να έχει κάποια εμφανή αποτελέσματα, για παράδειγμα εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης της εφαρμογής αυτόματα μετά από κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης