Τι είναι Gateway
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Gateway

Το Gateway είναι ένας όρος που προσδιορίζει μια ενδιάμεση συσκευή σύνδεσης δικτύων η οποία μετατρέπει και δίνει πληροφορίες μεταξύ των δικτύων που χρησιμοποιούν διαφορετικά πρωτόκολλα επικοινωνίας. Οι λειτουργίες ενός Gateway είναι πιο περίπλοκες από ότι μιας συσκευής router ή switch διότι πρέπει να επικοινωνεί με περισσότερα από ένα πρωτόκολλα.

Εκτός από κάποια συσκευή που θα εκτελεί μόνο την λειτουργικότητα του Gateway τον ίδιο ρόλο μπορεί να αναλάβει και ένας υπολογιστής που θα εκτελεί την κατάλληλη εφαρμογή ανταλλαγής πληροφοριών από/προς άλλα πρωτόκολλα.

Για παράδειγμα οι υπολογιστές που χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν εταιρικά δίκτυα με το δίκτυο των Παρόχων Διαδικτύου (ISP - Internet Service Providers) είναι κόμβοι Gateway.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης