Τι είναι TCP-IP Protocol
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι TCP-IP Protocol

Τι είναι TCP-IP Protocol;

Το TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) είναι το βασικό πρωτόκολλο μεταφοράς πακέτων δεδομένων μέσω δικτύων όπως του Διαδικτύου ή ενός τοπικού δικτύου.

Το πρωτόκολλο αποτελείται από δύο επίπεδα, όπως προδίδει και το όνομα του. Το TCP είναι το υψηλότερο επίπεδο και φροντίζει να χωρίζει τα δεδομένα ή τα αρχεία σε κομμάτια και επίσης να τα ξανά ενώνει μεταξύ τους όταν τα λάβει από κάποιον αποστολέα. Το επίπεδο IP ασχολείται με την διευθυνσιοδότηση των χωρισμένων πακέτων και φροντίζει το κάθε ένα να παραδοθεί στον σωστό προορισμό.

Τα πακέτα που αποστέλλονται μέσω του TCP/IP πρωτοκόλλου δεν ακολουθούν όλα την ίδια διαδρομή μέσα σε ένα δίκτυο αλλά το πρωτόκολλο φροντίζει αυτά τα πακέτα να φτάσουν όλα σωστά στον προορισμό τους όπου και επανενώνονται.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης