Τι είναι Interactive
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Interactive

Ο όρος Interactive ή στα ελληνικά Διαδραστικό χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει οποιοδήποτε σύστημα ή εφαρμογή που ανταποκρίνεται άμεσα στα δεδομένα ή στις εντολές που εισάγει ένας χρήστης. Διαφορετικά θα μπορούσε να περιγραφεί και ως μια αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ χρήστη και συστήματος.

Το σύστημα λαμβάνει εντολές ή δεδομένα και επιστρέφει αποτελέσματα ή ενημερωμένες πληροφορίες με βάση αυτά που εισήγαγε ο χρήστης. Τέτοιου είδους επικοινωνία μπορεί να είναι το τηλέφωνο, ένας υπολογιστής ή μία συσκευή καλωδιακής τηλεόρασης.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης