Τι είναι Image Processing
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Image Processing

Ο όρος Image processing αναφέρεται στην τεχνική ψηφιακής επεξεργασίας μιας εικόνας, φωτογραφίας ή ακόμη και ενός video.

Η διαδικασία επεξεργασίας συνήθως περιλαμβάνει τα τρία παρακάτω βήματα.

  1. Πρώτα πρέπει να βρεθεί η εικόνα. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με το να την κατεβάσουμε από κάποια ιστοσελίδα ή να την εισάγουμε μέσω κάποιας φωτογραφικής μηχανής, κινητού ή συσκευή σάρωσης εικόνων.
  2. Δεύτερο και βασικό βήμα είναι η ψηφιακή επεξεργασία και βελτίωση της ποιότητας της εικόνας χρησιμοποιώντας κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας του υπολογιστή.
  3. Τελικό βήμα είναι η αποθήκευση της ολοκληρωμένης εικόνας ως ένα ψηφιακό αρχείο πολυμέσου στον υπολογιστή όπως .jpg ή .png και έπειτα η χρήση αυτής για παράδειγμα με την εισαγωγή της σε μια ιστοσελίδα.
 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης