Τι είναι Laser Printer
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Laser Printer

Ένας Laser εκτυπωτής είναι μια συσκευή εκτύπωσης κειμένου ή/και γραφικών σε χαρτί με την βοήθεια ενός laser. Ένας εκτυπωτής τέτοιου τύπου μπορεί να παράγει υψηλής ποιότητας κείμενο και γραφικά αλλά μέτριας ποιότητας φωτογραφίες.

Η διαδικασία εκτύπωσης είναι χωρισμένη στα παρακάτω τρία μέρη.

  • Στην αρχή μια δέσμη laser περνά επανειλημμένα πάνω από έναν αρνητικά φορτισμένο κύλινδρο (drum) για να σχεδιάσει μια θετικά φορτισμένη εικόνα του εγγράφου προς αντιγραφή.
  • Ο κύλινδρος αυτός στην συνέχεια συλλέγει επιλεκτικά σκόνη μελάνης (toner) η οποία είναι ηλεκτρικά φορτισμένη και μεταφέρει την εικόνα στο χαρτί.
  • Το χαρτί έπειτα θερμαίνεται ώστε να ενωθεί μόνιμα το μελάνι με το χαρτί.

Αυτή η διαδικασία εκτύπωσης απαιτεί λίγο χρόνο για την παραγωγή του αντιγράφου και χρησιμοποιείται πολύ συχνά για την γρήγορη εκτύπωση κειμένων και άλλων εγγράφων συνήθως σε γραφεία επιχειρήσεων αλλά και σχολεία.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης