Τι είναι Link
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Link

Ένα Link ή αλλιώς Σύνδεσμος είναι μια εικόνα ή ένα σημείο του κειμένου σε μια ιστοσελίδα που ενεργεί ως διαδρομή σε μια άλλη ιστοσελίδα ή αρχείο στο Διαδίκτυο. Η δημιουργία ενός συνδέσμου είναι πολύ απλή και γίνεται με την χρήση HTML κώδικα. Η ετικέτα HTML για την δημιουργία ενός συνδέσμου ονομάζεται <a> και η οποία λαμβάνει ως παράμετρο την διεύθυνση σύνδεσης URL στο πεδίο href. Προαιρετικά μπορεί να δεχτεί και άλλες πολλές παραμέτρους όπως τον τρόπο ανοίγματος του συνδέσμου με την παράμετρο target.

Το πεδίο href μπορεί να είναι είτε ένας σύνδεσμος για άλλο έγγραφο στο διαδίκτυο είτε ένα anchor για κάποιο σημείο του ίδιου του εγγράφου.

Η ετικέτα <a> γράφεται με αυτό τον τρόπο:

<a href="htttp://www.example.com">Example</a>

Για παράδειγμα αυτός ο σύνδεσμος θα σας μεταφέρει πίσω στην σελίδα του Λεξικού για το γράμμα L.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης