Τι είναι Multisession
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Multisession

Ο όρος Multisession αναφέρεται στον τρόπο εγγραφής οπτικών δίσκων (CD, DVD) όπου τα δεδομένα προς εγγραφή προστίθενται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές στα επιμέρους κομμάτια του οπτικού δίσκου αντί αυτά να εγγραφούν άμεσα με την πρώτη εγγραφή. Για παράδειγμα ο μισός δίσκος μπορεί να εγγραφεί σήμερα ενώ ο υπόλοιπος μερικές εβδομάδες αργότερα.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει η τεχνική εγγραφής Multisession να υποστηρίζεται από την έκδοση του οπτικού δίσκου (όπως το CD-RW) και από την συσκευή εγγραφής και ανάγνωσης οπτικών δίσκων. Επίσης κατά την διαδικασία εγγραφής ο χρήστης θα πρέπει να φροντίσει να μην "κλείσει" τον οπτικό δίσκο ώστε να είναι εφικτή η προσθήκη δεδομένων σε αυτόν αργότερα.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης