Τι είναι Multiuser System
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Multiuser System

Ως Multiuser system θεωρείται ένα λειτουργικό σύστημα που επιτρέπει σε πολλούς και διαφορετικούς χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Η πρόσβαση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους απομακρυσμένα ή τοπικά.

  • Όταν η πρόσβαση γίνεται απομακρυσμένα οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα δεδομένα ή/και προγράμματα που είναι αποθηκευμένα σε έναν κεντρικό υπολογιστή μέσα από ένα δίκτυο. Κάθε χρήστης έχει ένα τερματικό υπολογιστή με τον οποίο μπορεί να συνδεθεί στον κεντρικό διακομιστή είτε άμεσα με σύνδεση τοπικού δικτύου είτε έμμεσα με την σύνδεση στο διαδίκτυο (internet). Τέτοιο είδος πρόσβασης χρησιμοποιείται συνήθως εσωτερικά σε δίκτυα επιχειρήσεων.
  • Όταν η πρόσβαση πολλαπλών χρηστών γίνεται τοπικά στο ίδιο μηχάνημα τότε η έννοια του όρου αναφέρεται στο λειτουργικό σύστημα που μπορεί να δημιουργήσει και να διαχειριστεί πολλούς λογαριασμούς χρηστών. Ο κάθε χρήστης μπορεί να κάνει σύνδεση στο λειτουργικό σύστημα με ένα όνομα χρήστη (user name) και έναν κωδικό πρόσβασης (password) και έπειτα να έχει πρόσβαση στα αποθηκευμένα δεδομένα του. Τέτοιο είδος πρόσβασης χρησιμοποιείται συνήθως σε έναν οικογενειακό υπολογιστή.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης