Τι είναι Multimedia
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Multimedia

Ο όρος Multimedia ή αλλιώς πολυμέσα περιγράφει μια μέθοδο παρουσίασης πληροφοριών που χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό διαφορετικών μορφών περιεχομένου όπως κείμενο, ήχο, εικόνες, κινούμενα γραφικά, βίντεο και διαδραστικό περιεχόμενο.

Τα πολυμέσα μπορούν να χωριστούν στις δύο παρακάτω κύριες κατηγορίες:

  • Τα σειριακά πολυμέσα εξελίσσονται χωρίς τον έλεγχο τους από κάποιον χρήστη, όπως για παράδειγμα μια ταινία στο σινεμά.
  • Τα μη-σειριακά πολυμέσα τα οποία χαρακτηρίζονται ως διαδραστικά διότι επιτρέπουν στον χρήστη να ελέγξει την πρόοδο εξέλιξης τους, για παράδειγμα ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης