Τι είναι Newbie
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Newbie

Ο όρος Newbie είναι ένας τίτλος που δίνεται σε κάποιον ο οποίος είναι καινούριος σε ένα συγκεκριμένο θέμα ή δραστηριότητα. Χρησιμοποιείται συχνά σε διαδικτυακές συζητήσεις προς αναζήτηση βοήθειας σχετικά με χρήση κάποιας εφαρμογής ή την εγγραφή κώδικα σε μια γλώσσα προγραμματισμού. Ο όρος μερικές φορές μπορεί να αναφερθεί και ως noob.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης