Τι είναι Object-oriented Programming
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Object-oriented Programming

Ο όρος Object-oriented programming είναι η δημιουργία εφαρμογών υπολογιστή με μια γλώσσα προγραμματισμού βασισμένη στην ιδέα των αντικειμένων, όπου κάθε αντικείμενο περιέχει δεδομένα σε μορφή πεδίων ονομαζόμενα ως μεταβλητές (attributes) και σε μορφή λειτουργιών ονομαζόμενα ως μεθόδους (methods). Τέτοιες γλώσσες προγραμματισμού θεωρούνται η Java, η C++ και η PHP.

Για παράδειγμα μια εφαρμογή γραμμένη σε τέτοια γλώσσα προγραμματισμού που ασχολείται με την αρχειοθέτηση βιβλίων θα μπορούσε να δημιουργεί αντικείμενα βιβλίων όπου το κάθε ένα θα περιέχει πεδία (attributes) όπως τον Τίτλο του, τον Συγγραφέα, την Ημερομηνία Έκδοσης, την Τιμή κτλ, ενώ θα έχει ενσωματωμένες λειτουργίες (methods) όπως τον υπολογισμό έκπτωσης στην τιμή του συγκεκριμένου βιβλίου ανάλογα με την ημερομηνία που αυτό εκδόθηκε.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης