Τι είναι Optical Character Recognition
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Optical Character Recognition

Ο όρος Optical Character Recognition (OCR) αναφέρεται στην τεχνική με την οποία μια εικόνα που περιέχει κείμενο εισάγεται σε έναν υπολογιστή και μετατρέπεται σε δεδομένα κειμένου προς επεξεργασία.

Αυτό μπορεί να γίνει είτε με την χρήση ενός αναγνώστη εγγράφων (scanner) ή μιας συσκευής που βγάζει φωτογραφίες όπως ένα κινητό τηλέφωνο. Η εικόνα που θα παραχθεί με μια από αυτές τις δυο συσκευές μεταφέρεται στον υπολογιστή και με την χρήση ειδικού λογισμικού αναγνώρισης χαρακτήρων τα δεδομένα της εικόνας που αποτελούνται από απλά εικονοστοιχεία (pixels) μετατρέπονται σε χαρακτήρες, λέξεις και προτάσεις. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να ξανά επεξεργαστεί τα δεδομένα του κειμένου, να τα αποθηκεύσει ή/και να τα ξανά εκτυπώσει.

Με την εξάπλωση των οθονών αφής αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται επίσης για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου από τον χρήστη. Κάνοντας χρήση ενός εικονικού πληκτρολογίου που μοιάζει με φίλο χαρτί ο χρήστης μπορείς να γράφει στην οθόνη και αυτό να μετατρέπεται σε χαρακτήρες ώστε να εισαχθεί σε ένα επιλεγμένο πεδίο.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης