Τι είναι P3P - Platform For Privacy Preferences
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι P3P - Platform For Privacy Preferences

Το P3P (Platform for Privacy Preferences) είναι ένα πρωτόκολλο που επιτρέπει στις ιστοσελίδες να ορίσουν την προτιθέμενη χρήση των πληροφοριών που συλλέγουν σχετικά με του χρήστες τους. Οι διαχειριστές ιστοσελίδων μπορούν να ενσωματώσουν το P3P χρησιμοποιώντας ένα XML αρχείο του οποίου η θέση θα ορίζεται στον κώδικα HTML της ιστοσελίδας. Το πρωτόκολλο διαβάζει αυτές τις ενσωματωμένες πληροφορίες και μπορεί να επιδείξει στον χρήστη τις πολιτικές ιδιωτικότητας μιας ιστοσελίδας.

Οι χρήστες έχουν τον έλεγχο και μπορούν να διαμορφώσουν το P3P για να παρέχει αυτόματα τις πληροφορίες που αυτοί θα επιλέξουν στις ιστοσελίδες που το απαιτούν. Το πρωτόκολλο αυτό αναπτύχθηκε από το World Wide Web Consortium (W3C) αλλά δεν χρησιμοποιείται από τα προγράμματα περιήγησης του Διαδικτύου (browsers) παρά μόνο από τον Internet Explorer της Microsoft μέχρι την έκδοση Windows 8. Από την έκδοση Windows 10 και έπειτα η υποστήριξη P3P έχει αφαιρεθεί.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης