Τι είναι Perl
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Perl

Τι είναι Perl;

Η Perl είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, γενικού σκοπού, που ερμηνεύεται (interpreted) ή προαιρετικά μεταγλωττίζεται (compiled) σε κώδικα C ή γλώσσα μηχανής. Η Perl είναι ανοιχτού κώδικα και αναπτύχθηκε το 1987 από τον Αμερικανό Larry Wall για την ευκολότερη επεξεργασία αναφορών του Unix.

Δανείζεται πολλά χαρακτηριστικά από την γλώσσα προγραμματισμού C και παρέχει ισχυρές λειτουργίες επάνω στην επεξεργασία αρχείων κειμένου. Επίσης έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δημοφιλής στην δημιουργία CGI κώδικα για την ανάπτυξη ιστοσελίδων. Χρησιμοποιείται επίσης για την δημιουργία γραφικών, την διαχείριση συστημάτων, τον προγραμματισμό δικτύων, σε οικονομικά θέματα και άλλα πολλά.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης