Τι είναι Platform
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Platform

Ο όρος Platform ή Πλατφόρμα στην επιστήμη των υπολογιστών ως γενικός όρος σημαίνει "το σημείο όπου ένα λογισμικό εκτελείται". Ο όρος αυτός μπορεί να προσδιορίζει κάποιο συγκεκριμένο υλικό ή λειτουργικό σύστημα ενός υπολογιστή ή ακόμα και ένα πρόγραμμα περιήγησης (browser) αν ο κώδικας εκτελείται μέσα εκεί.

Μια πλατφόρμα μπορεί να είναι εμπόδιο αλλά και βοήθεια για την διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού. Η δημιουργία μιας εφαρμογής που υποστηρίζει πολλές πλατφόρμες (λειτουργικά συστήματα και αρχιτεκτονικές υλικού) μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη και να θεωρηθεί ως εμπόδιο. Από την άλλη πλευρά παρέχεται η βοήθεια μιας αφαιρετικής λογικής (abstract) όπου η εφαρμογή δεν χρειάζεται να κάνει κάποια λειτουργία εξολοκλήρου μόνη της αλλά μπορεί να βασιστεί σε έτοιμες βιβλιοθήκες του λειτουργικού συστήματος, όπως για παράδειγμα τον διαμοιρασμό ενός αρχείου μέσω δικτύου.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης