Τι είναι Postmaster
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Postmaster

Με τον όρο Postmaster χαρακτηρίζεται ένας διαχειριστής συστήματος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για έναν κεντρικό υπολογιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email server).

Σύμφωνα με τα RFC 5321 και RFC 822:

“Κάθε σύστημα που περιλαμβάνει υποστήριξη SMTP πρωτοκόλλου διανομής και παραλαβής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να υποστηρίζει την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου postmaster@example.com. Σε αυτή την διεύθυνση θα αποστέλλονται τα μηνύματα σφαλμάτων από τον διακομιστή αλληλογραφίας για την άμεση ειδοποίηση του διαχειριστή.”
 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης