Τι είναι Search Engines
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Search Engines

Μια Search Engine ή αλλιώς Μηχανή Αναζήτησης είναι ένα λογισμικό που συγκεντρώνει πληροφορίες και περιεχόμενο από διακομιστές (web servers) στο Διαδίκτυο και δίνει σε χρήστες την δυνατότητα να τις αναζητήσουν μέσω της ιστοσελίδας της χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά και εμφανίζοντας τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι άλλες ιστοσελίδες, εικόνες, βίντεο ή ένα μίγμα αυτών και άλλων διαφορετικών τύπων δεδομένων.

Οι μηχανές αναζήτησης μαζεύουν τις πληροφορίες τους με την χρήση ειδικών bots που πηγαίνουν από την μια ιστοσελίδα στην άλλη και αναλύοντας όλους τους διαθέσιμους συνδέσμους από και προς αυτές. Τα bots αυτά ονομάζονται spiders. Έπειτα τα αποτελέσματα αναλύονται με βάση συγκεκριμένους κανόνες και αλγορίθμους που υλοποιεί η κάθε μηχανή αναζήτησης και ευρετηριοποιούνται (indexed) ώστε να εμφανίζονται σε σχετικά αποτελέσματα με τις λέξεις κλειδιά που αναζητούν οι χρήστες. Υπάρχουν πολλές μηχανές αναζήτησης στο Διαδίκτυο με γνωστότερες από αυτές το Google, το Bing και το Yahoo!.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης