Τι είναι Process Control
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Process Control

Ο Έλεγχος Διεργασιών ή αλλιώς Process Control είναι ένα βασικό κομμάτι κάθε λειτουργικού συστήματος όπου γίνεται η διαχείριση των διαδικασιών που εκτελούνται την κάθε στιγμή.

Μέσα εκεί ο χρήστης του λειτουργικού συστήματος μπορεί να δει τους πόρους που καταναλώνει κάθε διεργασία όπως την επεξεργαστική ισχύ, την χρήση του σκληρού δίσκου και της μνήμης Ram, την πρόσβαση στο δίκτυο και άλλα. Επίσης υπάρχουν λειτουργίες όπως η διακοπή εκτέλεσης μιας διεργασίας, δημιουργία νέας διεργασίας ή παύση κάποιας που ήδη εκτελείται. Κάθε διεργασία διακρίνεται με βάση έναν αριθμό ταυτοποίησης (Process ID - PID) που της αποδίδεται από το λειτουργικό σύστημα.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης