Τι είναι Public Key
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Public Key

Στην κρυπτογράφηση ένα Public key ή αλλιώς Δημόσιο Κλειδί είναι μια αλφαριθμητική τιμή που εκδίδεται από μία αρχή πιστοποίησης. Ένα τέτοιο κλειδί χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση των δεδομένων που μεταφέρονται στο Διαδίκτυο με βάση τους κανόνες της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού (Public Key Infrastructure - PKI). Σε συνδυασμό με ένα ιδιωτικό κλειδί που είναι μαθηματικά συνδεδεμένο με το δημόσιο κλειδί τα μηνύματα μπορούν να κρυπτογραφηθούν αποτελεσματικά.

Το σύστημα του αποστολέα κρυπτογραφεί το μήνυμα με το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη και όταν το μήνυμα φτάσει στον παραλήπτη αυτός το αποκρυπτογραφεί με χρήση του ιδιωτικού του κλειδιού. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται Ασύμμετρη Κρυπτογράφηση.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εγκυρότητα των δεδομένων ο αποστολέας μπορεί να κρυπτογραφεί το μήνυμα με το ιδιωτικό του κλειδί και έπειτα με το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη ενώ ο παραλήπτης το αποκρυπτογραφεί πρώτα με το ιδιωτικό του κλειδί και έπειτα με το δημόσιο κλειδί του αποστολέα.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης